Recursos externos

Recursos externos

→ Pictogramas e recursos para a comunicación aumentativa e alternativa - https://arasaac.org/

→ Aula aberta, só dispoñible en castelán - https://aulaabierta.arasaac.org/

→ Manual de accesibilidade para museos - Ibermuseos - http://www.ibermuseos.org/wp-content/uploads/2020/05/2019-zuniga-manual-de-accesibilidad-para-museos-per.pdf

→ Museo accesible - recursos xerais - https://www.culturaydeporte.gob.es/museosmassociales/otros-recursos/museo-accesible.html

→ Accesibilidade en museos. Manual de boas prácticas para profesionais e institucións - https://www.cedd.net/pt/documentacion/ver-seleccion-novedad/560664/

→ A accesibilidade dos museos: visións e perspectivas. Unha proposta de intervención en Galicia - https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27205/accesibilidad_museos.pdf