CIMA

CIMA

Pictogramas cima

Dostępne informacje o kulturze

Pierwszą przeszkodą w korzystaniu z zasobów kulturowych jest w wielu przypadkach dostęp do informacji. Poruszanie się po zasobach cyfrowych, sprawdzanie godzin otwarcia, cen i zasad… Wszystkie te zadania mogą stanowić mur między potencjalnymi uczestnikami a samym zasobem kulturowym. Nawet język może być trudny do zrozumienia dla grup migrantów lub osób o złożonych potrzebach komunikacyjnych. Wiele raportów i opracowań tworzonych na poziomie międzynarodowym wskazuje na konieczność udostępnienia informacji kulturalnej wszystkim (a zwłaszcza osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji) oraz na potrzebę różnorodności dostępnych aktywności kulturalnych.

Aplikacja CIMA („Dostępne informacje o kulturze”) ma wypełnić tę lukę. Dzięki bardzo prostemu, uporządkowanemu i przejrzystemu zestawowi informacji, aplikacja wygeneruje dokument PDF (dostępny dla czytników ekranu) z opartym o piktogramy i łatwym do odczytania tekstem. Wszystkie szczegóły, takie jak typografia, kontrast kolorystyczny, przezroczystość, sama ikonografia piktogramów itp., zostały starannie dobrane.

Możesz spersonalizować dokument za pomocą własnych informacji i logo swojej instytucji lub zasobu kulturowego. Aplikacja internetowa jest bezpłatna i łatwa w użyciu.

Zacznij używać aplikacji CIMA już teraz

DODATKOWA DOKUMENTACJA

Podręcznik CIMA

Podręcznik Dewelopera CIMA

> CIMA Github