Partnerzy

Dodane przez admin - czw., 03/10/2022 - 11:21

Regionalne Ministerstwo ds. Kultury, Edukacji i Zarządzania Uniwersytetami

Regionalne Ministerstwo ds. Kultury, Edukacji i Zarządzania Uniwersytetami Rady Galicji jest departamentem regionalnego rządu Galicji (Hiszpania), odpowiedzialnym za promocję i upowszechnianie kultury, zarządzanie galicyjskim systemem edukacji, administrację i zarządzanie publiczną siecią placówek oświatowych, promocję języka galicyjskiego, ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego oraz szlak pielgrzymkowy Camino de Santiago.

Ministerstwo odpowiada więc za ogólną administrację i koordynację polityki promocji edukacji i kultury, a także za sieć ponad 1000 ośrodków edukacyjnych, z których wiele posiada ofertę edukacyjną w zakresie uczenia się przez całe życie i edukacji dorosłych. Ministerstwo zarządza także rozległą siecią muzeów i innymi zasobami dziedzictwa i kultury. Sprawuje także nadzór nad AGADIC (Galicyjska Agencja Przemysłów Kulturalnych) oraz nad Fundacją Cidade da Cultura.

Głównym kierunkiem działań ministerstwa jest potrzeba zwiększenia i wykorzystania synergii między politykami w sektorach kultury i edukacji z perspektywy stabilności i integracji. W tym celu, oprócz tworzenia i zarządzania różnymi programami innowacji edukacyjnych i kulturalnych (skoncentrowanych na transformacji cyfrowej, wielojęzyczności, harmonii społecznej w edukacji, szansach zatrudnienia itp.), ministerstwo uczestniczy także w krajowych i międzynarodowych projektach.

Logo Xunta
Logo Xacobeo
Islandzkie Centrum Włókiennicze

Misją Islandzkiego Centrum Włókienniczego jest promocja i rozwój materiałów tekstylnych, zarówno islandzkich, jak i międzynarodowych. Centrum współpracuje w ramach projektów badawczych w obszarach ważnych dla regionu i wspiera współpracę, szkolenia i innowacje w obszarze przemysłu włókienniczego, tkaniny artystycznej oraz tradycyjnego i innowacyjnego wzornictwa.

Islandzkie Centrum Włókiennicze, mieszczące się w zabytkowym budynku Kvennaskólinn, dawnej Szkole dla Kobiet, oferuje studentom, naukowcom i artystom rezydencje w postaci udostępnienia przestrzeni do pracy, w której mogą odbywać praktyki artystyczne i realizować badania, a także organizuje wyjazdy studyjne w obszarze rzemiosła włókienniczego. Jednym z zadań Centrum jest także opracowanie ścieżek elastycznych form nauczania oraz materiałów edukacyjnych dla dorosłych osób uczących się z wiejskich obszarów Islandii w celu poszerzenia ich wiedzy w zakresie produkcji i projektowania tekstyliów przy użyciu nowych technologii. W przeszłości Centrum brało także udział w projektach poświęconych m.in. włączaniu społecznemu, upowszechnianiu konkursów kulturalnych, promocji tradycji włókienniczych dorosłych migrantów w społeczności islandzkiej, umożliwiając tym samym aktywną wymianę kulturową.

Odwiedź stronę internetową

Warsztaty Kultury w Lublinie

Warsztaty Kultury w Lublinie są miejską instytucją kultury miasta Lublin. To serce i umysł wielu otwartych i nieszablonowych wydarzeń kulturalnych. Instytucja propaguje praktykę „kultury czynnej”. Prowadzi długofalowe programy rozwoju, oparte na wspólnocie lubelskich operatorów i odbiorców kultury, działających razem i wspierających się wzajemnie. Tworzy wydarzenia kulturalne, które są: nowoczesne, interaktywne, interdyscyplinarne i innowacyjne.

Warsztaty Kultury współpracują z instytucjami i artystami z całego kraju, a także ze świata. Wypracowały wysoce efektywne w obszarze kultury metody edukacji, zarządzania i animacji. W centrum zainteresowania instytucji leży także użycie nowych technologii w edukacji kulturalnej i promocji dziedzictwa kulturowego.

Warsztaty Kultury organizują także cztery największe wydarzenia kulturalne – festiwale w Lublinie: Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów i Jarmark Jagielloński. Wszystkie zakorzenione w historii i tradycjach Lublina, wpisują się w miejską przestrzeń oraz aktywizują lokalną społeczność.

Odwiedź stronę internetową

Portugalskie Stowarzyszenie Biznesu (AEP)

AEP to stowarzyszenie współpracujące z portugalskimi firmami w różnych obszarach tematycznych, oferujące im m.in. specjalistyczne szkolenia dla pracowników, wsparcie w zakresie tworzenie biznesu i pomoc prawną, a także umiędzynarodowienie działalności. Od samego początku istnienia AEP kształcenie było przedmiotem nieustannego zaangażowania instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem działań w ramach utworzonej w 1852 roku Szkoły Przemysłowej.

Centrum Qualifica AEP ma duże doświadczenia w pracy z osobami dorosłymi w zakresie uczenia się przez całe życie. Od ponad 20 lat pomaga osobom dorosłym w rozwoju ich kompetencji osobistych i zawodowych. Jest również odpowiedzialne za rozwój w regionie Porto projektu o nazwie (D)Eficiência, współpracując przy tym z kilkoma ważnymi partnerami, takimi jak Porto City of Professions i Uniwersytet w Porto. Projekt ten skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami i ma na celu nie tylko podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności oraz zwiększanie szans na rynku pracy, lecz także umożliwianie łatwiejszego kontaktu między tymi osobami i firmami zainteresowanymi ich zatrudnianiem.

Asociación empresarios de Portugal

Odwiedź stronę internetową

Uniwersytet w Vigo

Uniwersytet w Vigo (UVIGO) to publiczna instytucja akademicka założona w 1989 roku. Główne cele działalności instytucji to: świadczenie usług szkolnictwa wyższego o wysokich standardach jakości, zorientowanych na promowanie doświadczenia zawodowego wśród studentów i priorytet jego umiędzynarodowienia; promowanie badań podstawowych i stosowanych na poziomie międzynarodowym; transfer wiedzy i postępu naukowego na rzecz społeczeństwa w celu wspierania inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu.

W projekcie biorą udział naukowcy z Grupy Technologii Informacyjnych (grupa badawczo-rozwojowa zajmująca się ICT) oraz badacze innych grup roboczych z doświadczeniem w projektach Erasmus+ KA2. Pierwsza grupa składa się z profesorów uniwersyteckich, doktorantów i badaczy, biorących udział w różnych projektach. Członkowie grupy mają również doświadczenie w tworzeniu rozwiązań zorientowanych na osoby ze specjalnymi potrzebami (m.in. 14 aplikacji, artykuły naukowe i kilka nagród).

Odwiedź stronę internetową

O equipo deste proxecto ten persoas de:

  • A Consellería de Cultura, Educación e Universidade, en Galicia. Galicia está en España.
  • A Universidade de Vigo, en Galicia.
  • Workshops of Lublin, en Polonia.
  • Associacao empresarial de Portugal, en Portugal.
  • Þekkingarsetur á Blönduósi, en Islandia.

Todo o equipo traballa en actividades de cultura e educación.