O proxecto

Dodane przez admin - czw., 03/10/2022 - 10:36

Projekt Allure

Wielu dorosłych odbiorców nie korzysta z zasobów kultury ze względu na różne problemy związane z dostępnością

→ Projekt nosi nazwę ALLURE.

→ Celem projektu jest kultura dostępna dla każdego.

→ Projekt ma umożliwić osobom dorosłym uczenie się poprzez działania kulturalne.

→ Dzięki projektowi działania kulturalne zyskają dodatkowe informacje związane z dostępnością.

Imaxe fondo proxecto

Icona discapacidades

Osoby z niepełnosprawnościami

Icona competencias comunicativas limitadas

Ograniczone kompetencje związane z komunikowaniem się w lokalnym języku

Icona falta coñecementos

Brak niezbędnej wiedzy

Aplikacje oparte na sieci Web

Cultural Information Made Accessible — (CIMA):
Aplikacja internetowa, której celem jest przekazywanie za pomocą przystępnych formatów (tekst, TTS, piktogramy itp.) podstawowych informacji na temat zasobów kultury, w tym miejsc i wydarzeń (np. godziny otwarcia/zamknięcia, początek/koniec, dostępność windy/schodów, dostępność dla wózków inwalidzkich, informacje w alfabecie Braille'a/piktogramy/audioprzewodniki, toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami).

Aplikacja do projektowania zajęć edukacyjnych i korzystania z nich przez osoby dorosłe
Wykorzystując proces myślenia projektowego (design thinking) zamierzamy opracować i wdrożyć aplikację zdolną do generowania działań edukacyjnych dla osób dorosłych. Działania te wzmocnią kluczowe aspekty edukacji dorosłych i pozwolą na edukacyjne wykorzystanie zasobów kultury. Przykładowe działania: poszukiwanie skarbów, escape roomy, edukacyjne gry terenowe (questy) itp.

Raporty i rekomendacje dotyczące dostępności zasobów kultury w edukacji dorosłych

IRaport na temat stanu wiedzy i potrzeb w edukacji dorosłych z perspektywy zasobów kultury:
Sprawdzimy aktualne działania na rzecz włączania organizacji edukacji dorosłych do naszych zasobów kulturowych i określimy potrzeby w zakresie zwiększenia tego rodzaju aktywności. Skoncentrujemy się przede wszystkim na osobach dorosłych z niepełnosprawnościami, jak wspomniano powyżej.

Dobre praktyki i rekomendacje:
Na podstawie opracowanego raportu będziemy mogli wskazać najlepsze praktyki w omawianym temacie i szczegółowo je opiszemy. Uwzględnimy również opinie ekspertów dotyczące współpracy instytucji kultury z organizacjami edukacji dorosłych. Na koniec przedstawimy również przykłady wykorzystania opracowanej przez nas aplikacji (Ankieta dotycząca inkluzywności i dostępności).