Książka Allure

Kultura włączająca w procesie uczenia się przez całe życie

Portada libro

To była długa podróż dla projektu Allure. Wysiłek był kolosalny. Cel zapłacił karę. Włączenie kulturalne jako sposób uczenia się przez całe życie dla wszystkich ludzi jest – przynajmniej powinno być – priorytetem pierwszego rzędu dla wszystkich krajów europejskich. Synergie między edukacją formalną a zasobami kulturowymi w edukacji pozaformalnej i nieformalnej wymagają, aby te ostatnie były szeroko dostępne dla różnych potencjalnych użytkowników. Było to oczywiście przedmiotem wielkiego zaniepokojenia instytucji kulturalnych w dwóch krajach zachodnich, a zwłaszcza w Unii Europejskiej (UE).

Bez wątpienia była to długa podróż. Mamy jednak nadzieję, że skorzystasz z lekcji, których się uczymy, zasobów, które opracowujemy i zebranych przez nas spostrzeżeń. Wszystkie z nich zostały udostępnione w tej książce. Integracja kulturowa to spór, który możemy wspólnie ocalić. Dołącz. udział. eksperyment. W końcu to jedyna droga. Są rzeczy, z którymi możesz się zmierzyć, i takie, które możesz naprawić (być może cię wysuszą).

Zespół ALLURE,

Połączyć: Allure Culture - Kultura włączająca w procesie uczenia się przez całe życie (PDF)